Шістнадцята сесія міської ради восьмого скликання

Розпорядження

Про скликания чергової п'ятнадцятої ceciї Новомиргородської мiської ради Про скликания позачергової п'ятнадцятої ceciї Новомиргородської мiської ради


Проекти рішень сесії

Проекти рішень:
Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в приватну власність громадянам
Про затвердження проектів землеустрою та передачу в приватну власність земельних ділянок громадянам
Про затвердження проектів землеустрою та передачу в приватну власність земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства
Про затвердження проекту землеустрою та передачу в приватну власність земельних ділянок голові та членам фермерського господарства «Васильки»
Про затвердження проекту землеустрою та передачу в приватну власність земельних ділянок громадянам для ведення фермерського господарства
Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу у власність земельних ділянок громадянам
Про затвердження проекту землеустрою та передачу в приватну власність земельних ділянок голові та членам фермерського господарства «Фаталіст»
Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу в приватну власність земельної ділянки громадянці Апарнєвій Олені Анатоліївні


Поіменне голосування

РІШЕННЯ СЕСІЇ

Назва Рішення Дата оприлюднення
473 Про затвердження Порядку та нормативу вiдрахувань до бюджету частини чистого прибутку (доходу) пiдприсмствами, що належать до комунальної власностi Новомиргородської мiської ради на 2022 рiк 22.02.2022
474 Про внесения змiн та доповнень до Програми соцiально-економiчного та культурного розвитку Новомиргородської мiської територiальної громади на 2022 рiк 22.02.2022
475 Про внесения змiн до Програми цивiльного захисту Новомиргородської мiської ради на 2021 - 2025 роки 22.02.2022
476 Про внесения змiн до Програми сприяння створенню об'єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв 22.02.2022
477 Про затвердження Програми «Питна вода Новомиргородської мiської територiальної громади на 2022-2025 роки» 22.02.2022
478 Про внесения змiн до Програми соцiального захисту населения Новомиргородської територiальної громади на 2022-2025 роки 22.02.2022
479 Про внесения змiн до програми 22.02.2022
480 Про затвердження Програми «Безпечне правосуддя» на 2022 рiк 22.02.2022
481 Про затвердження Положення про громадське обговорення щодо використання майна лiквiдованих закладiв освiти у сiльськiй мiсцевостi на територiї Новомиргородської мiської територiальної громади 22.02.2022
482 Про затвердження перелiку майна комунальної власностi Новомиргородської мiської ради що планусться передати в оренду в 2022 роцi 23.02.2022
483 Про затвердження перелiкiв майна першого та другого типу, що передається в оренду 23.02.2022
484 Про надання згоди на передачу в оренду об'єктiв нерухомого майна комунальної власностi 23.02.2022
485 Про надання згоди на списання основних засобiв з балансу КНП «Новомиргродська мiська лiкарня» Новомиргородської мiської ради 23.02.2022
486 Про надання згоди на списания основних засобiв з балансу КНП «Благоустрiй» Новомиргородської мiської ради 24.02.2022
487 Про надання згоди на списания основних засобiв з балансу Новомиргородської мiської ради 24.02.2022
488 Про внесення змiн до рiшення Новомиргородської мiської ради вiд 13 листопада 2020 року № 3081 24.02.2022
489 Про затвердження Положення про службу у справах дiтей 26.02.2022
490 Про затвердження штатного розпису комунальної установи «Коробчинський загiн мiсцевої пожежної охорони» на 2022 рiк 26.02.2022
491 Про звiт про виконання бюджету мiської територiальної громади за 2021 рiк 26.02.2022
492 Про внесения змiн до рiшення мiської ради вiд 17 грудня 2021 року №465 «Про бюджет Новомиргородської мiської територiальної громади на 2022 рiк» 27.02.2022
493 Про внесения змiн до рiшення Новомиргородської мiської ради вiд 24 грудня 2020 року № 22 «Про прийняття в комунальну власнiсть Новомиргородської мiської ради бюджетних установ, рухомого та нерухомого майна iз спiльної власностi територiальних громад мiста, селища та сiл Новомиргородського району» 27.02.2022
494 Про вступ до складу засновникiв будинкiв культури та клубiв, якi перебувають у комунальній власності Новомиргородської міської ради, та затвердження статутів 28.02.2022
495 Про вступ до складу засновникiв бiблiотек, якi перебувають у комунальнiй власностi Новомиргородської мiської ради, та затвердження статутiв 28.02.2022
496 Про визначення замовником робiт ДП «Агентство мiсцевих автомобiльних дорiг» 28.02.2022
497 Про затвердження кандидатури заступника мiського голови 23.02.2022
498 Про розроблення Детального плану територiї земельної дiлянки за межами населеноrо пункту села Канiж Новоукраїнськоrо району Кiровоградської областi, на територiї Новомиргородської мiської територiальної громади 23.02.2022
499 Про проведения iнвентаризацiї земельних ділянок комунальної власності на території м. Новомиргород 28.02.2022
500 Про затвердження проектiв землеустрою та передачу в приватну власнiсть земельних дiлянок громадянам 28.02.2022
501 Про затвердження проектiв землеустрою та передачу в приватну власнiсть земельних дiлянок громадянам для ведения особистого селянського господарства 28.02.2022
502 Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою та передачу у власнiсть земельних дiлянок громадянам 28.02.2022
503 Про передачу в оренду земельних ділянок ТОВ ВКФ "Велта" 28.02.2022
504 Про надання згоди на встановлення земельного сервiтуту 28.02.2022
505 Про укладення мирової угоди мiж Новомирrородською мiською радою та ФГ «Кам'януватка» у справi №912/3042/19 28.02.2022
506 Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi) ФГ «Кам'януватка» 28.02.2022
507 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в приватну власнiсть земельних дiлянок головi та членам фермерського господарства «Фаталiст» 28.02.2022
508 Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою та передачу в приватну власнiсть земельної дiлянки громадянцi Уманець Валентинi Iванiвнi 28.02.2022
509 Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою та передачу в приватну власнiсть земельної дiлянки громадянцi Апарневiй Оленi Анатолiiвнi 28.02.2022
510 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в приватну власнiсть земельних ділянок громадянам для ведения фермерського господарства 28.02.2022
511 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в приватну власнiсть земельних дiлянок головi та членам фермерського господарства «Васильки» 28.02.2022
512 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в постiйне користування Службi автомобiльних дорiг у Кiровоградськiй областi 28.02.2022
513 Про припинення права оренди земельної ділянки Федорова Миколи Васильовича 28.02.2022
514 Про припинення права постійного користування земельною ділянкою громадянина Власенка Олега Анатолійовича 28.02.2022
515 Про припинення права оренди земельної ділянки ФГ "Власенки" 28.02.2022
516 Про передачу в оренду земельних ділянок Бабенку Андрію Євгенійовичу Бабенко Наталії Віленівні Бабенку Євгенію Андрійовичу 28.02.2022
517 Про передачу в оренду земельних ділянок Письмак Тетяні Володимирівні 28.02.2022
518 Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки 28.02.2022
519 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок з ПрАТ "ВФ Україна" 28.02.2022
520 Про поновлення договору оренди земельної ділянки з ТОВ "Агроконтракт-Н" 28.02.2022
521 Про розгляд заяви Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств 28.02.2022
522 Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ СП "Берегиня" 28.02.2022
523 Про передачу в оренду земельної дiлянки Муравйовiй Ганнi Антонiвнi 28.02.2022
524 Про затвердження технiчної документацiї з норматнвної грошової оцiнки земельної дiлянки площею 0,2037 га, кадастровий номер: 3523882900:02:000:0449 28.02.2022
525 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки в оренду ТОВ «Юкрейн Тауер Компанi» 28.02.2022
526 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки в оренду Мелконян Apaкciї Грачiвнi 28.02.2022
527 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки в оренду Коваленку Сергiю Васильовичу 28.02.2022
528 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянкн в оренду Терещенку Вячеславу Олександровичу 28.02.2022
529 Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi) громадянцi Ющенко Юлiї Анатолiївнi 28.02.2022
530 Про падання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в оренду ФГ «Воля» 28.02.2022
531 Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi) ПСП «Бирзулове» 28.02.2022
532 Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi) ТОВ «Прищепiвка» 28.02.2022
533 Про падання дозволу на виготовлення технiчноi документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi) ПП «Перлина» 28.02.2022
534 Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельних дiлянок в натурi (на мiсцевостi) ТОВ «Агроконтракт - Н» 28.02.2022
535 Про включення земельних дiлянок до перелiку дiлянок для продажу права оренди на земельних торгах, та надання дозволу на виготовлення вiдповiдної документацiї 28.02.2022
536 Про продаж земельної дiлянки несiльськогосподарського призначення комунальної власностi 28.02.2022
537 Про надання в оренду земельних дiлянок СТОВ «Хутiрське» 28.02.2022
540 Про внесення змiн до окремих рiшень мiської ради 28.02.2022
541 Про надання дозволу на розробку проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в приватну власнiсть громадянам в межах населених пунктiв 28.02.2022
542 Про проведення iнвентаризацiї земельних дiлянок 28.02.2022

Поділитися: