ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЄКТІВ до Стратегії розвитку Новомиргородської міської територіальної громади на 2021-2027 роки

Новомиргородська міська територіальна громада розпочала роботу над розробкою Стратегії розвитку Новомиргородської міської територіальної громади на 2021-2027 роки (далі - Стратегія). Найважливіший акцент Стратегії буде зроблений на питаннях місцевого економічного розвитку та підвищення якості життя мешканців громади. Тому найважливішим етапом робіт є пропозиція з боку підприємств, установ, організацій, підприємців, жителів населених пунктів громади (юридичних та фізичних осіб) ідей проєктів, які дозволять сформувати Операційну частину Стратегії.

Ідеї проєктів буде проаналізовано та відібрано Робочою групою з розробки Стратегії розвитку Новомиргородської міської територіальної громади на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації.

За результатами цієї роботи буде сформовано перелік проєктів Стратегії і визначено джерела їх фінансування.

Запрошуємо усіх осіб, зацікавлених у розвитку Новомиргородської міської територільної громади, підприємців, підприємства, громадські організації та установи усіх форм власності запропонувати ідею(ї) проєкту(ів), які дозволять більш ефективно сприяти економічному розвитку та створенню комфортних умов для мешканців громади.

Ідеї проєктів обов’язково повинні відповідати наступним критеріям:

  1. Термін реалізації проєкту - не більше як 3 роки;
  2. Проєктні ідеї повинні сприяти:
  • збільшенню можливостей для розвитку малого та середнього бізнесу;
  • розвитку самоорганізації населення в громаді;
  • розвитку комунальної і транспортної інфраструктури;
  • покращення умов щодо організації дозвілля в громаді.
  1. Проєктна ідея має бути представлена за формою (див. стор. 2).
  2. Проєктну ідею має бути надіслано не пізніше 05 червня 2021 року, до 17.00 на email: novmrada@online.ua

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

до Плану реалізації Стратегії розвитку
Новомиргородської міської територіальної громади
на 2021-2027 роки

Ваші контакти:

Прізвище, Ім’я, по-батькові:

Телефон (стаціонарний і

мобільний):

Електронна адреса:

Назва проекту:

Назва проекту повинна відображати його зміст, використовуючи настільки мало слів, наскільки це можливо.

Цілі проекту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту.

Територія на яку проект

матиме вплив:

Зазначте, в яких населених пунктах має здійснюватись проект.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Зазначте, яка кількість населення яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту.

Стислий опис проекту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які

буде досягнуто, внаслідок реалізації проекту.

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д.

Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проект.

Очікувані результати повинні містити також кількісні показники результативності реалізації проекту (у разі наявності)

Ключові заходи проекту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.

Період здійснення:

з (місяць / рік

1 - до (місяць /

ік):

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2021

2022

2023

Разом

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

Поділитися: