Дванадцята сесія міської ради восьмого скликання

Розпорядження

Про скликання чергової дванадцятої сесії Новомиргородської міської ради


Проекти рішень сесії

Проекти рішень


Поіменне голосування


РІШЕННЯ СЕСІЇ

№ рішення Назва рішення Дата оприлюднення
402 Про уповноваження виконавчого комiтету Новомиргородської мiської ради на проведения конкурсу на зайняття посади керiвника комунального некомерцiйного пiдприємства «Новомиргородська мiська лiкарня» Новомиргородської мiської ради 30.11.2021
403 Про надания згоди на передачу у постiйне користування майна 30.11.2021
404 Про внесения змiн до рiшення Новомиргородської мiської ради вiд 16.04.2021р. №169 «Про затвердження перелiкiв майна першого та другого типу, що передається в оренду» 30.11.2021
405 Про внесения змiн до рiшення Новомиргородської мiської ради вiд 08 жовтня 2021 року № 356 «Про безоплатну передачу майна з балансу Новомиргородської мiської ради на баланс КП «Комунальник -2016» 30.11.2021
406 Про безоплатну передачу майна з балансу Новомиргородської мiської ради на баланс сiльського господарського обслуговуючого кооперативу «Водогiн села Пурпурiвка» 30.11.2021
407 Про безоплатну передачу майна з балансу Новомиргородської мiської ради на баланс обслуговуючого кооперативу «Вода - Турiя» 30.11.2021
408 Про погодження актiв списання основних засобiв з балансу Новомиргородської мiської ради 30.11.2021
409 Про затвердження Програми придбання у комунальну власнiсть Новомиргородської мiської ради об'єктiв нерухомого майна на 2021-2024 роки 30.11.2021
410 Про припинення дiяльностi комунальноrо пiдприємства «Новомирrородськi мунiципальнi iнженернi мережi» шляхом йоrо лiквiдацiї 30.11.2021
411 Про внесения змiн до Проrрами соцiальноrо захисту населення Новомирrородської територiальної rромади на 2021 рiк 01.12.2021
412 Про затвердження Програми соціального захисту населения Новомиргородської територiальної громади на 2022 - 2025 роки 01.12.2021
413 Про фiнансову пiдтримку громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю i ветеранiв Новомиргородської мiської територiальної громади 01.12.2021
414 Про затвердження у новiй редакцiї цiльової Програми «Шкiльний автобус» на 2021-2022 роки 01.12.2021
415 Про затвердження Програми благоустрою населених пунктiв Новомиргородської мiської територiальної громади на 2021-2025 роки 01.12.2021
416 Про затвердження Програми заходiв по органiзацiї офiцiйних, державних, мiжнародних та свят мiсцевого значения на територiї Новомиргородської територiальної громади на 2021-2025 роки 02.12.2021
417 Про клопотання перед Мiнiстерством культури України щодо поrодження peopraнiзaцiї закладiв культури, що перебувають у комунальнiй власностi Новомирrородської мiської територiальної rромади 03.12.2021
418 Про внесения змiн та доповнень до Програми соцiально-економiчного та культурного розвитку Новомиргородської мiської ради
на 2021 рiк
03.12.2021
419 Про внесения змiн до рiшення мiської ради вiд 24 грудня 2020 року №27 «Про бюджет Новомиргородської мiської територiальної громади на 2021 рiк» 03.12.2021
420 Про Бюджетний perламент nроходження бюджетного nроцесу бюджету Новомиргородської мiської територiальної громади 03.12.2021
421 Про затвердження лiквiдацiйного балансу комунального пiдприсмства «Новомиргородський Новобуд» 03.12.2021
422 Про звернення депутатiв Новомиргородської мiської ради 8 скликания до Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Верховної Ради України щодо належного фiнансового забезпечення сфери охорони здоров'я 03.12.2021
423 Про вiдмову в затвердженнi проекту землеустрою щодо вiдведення та передачi в приватну власнiсть земельних дiлянок громадянцi Одарченко Людмилi Павлiвнi 03.12.2021
424 Про розробку проекту землеустрою щодо впорядкування територiї для мiстобудiвних потреб та формування земельних дiлянок 03.12.2021
425 Про затвердження проектiв землеустрою та передачу в приватну власнiсть земельних дiлянок громадянам 03.12.2021
426 Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою та передачу у власнiсть земельних дiлянок громадянам 03.12.2021
427 Про затвердження проектiв землеустрою та передачу в приватну власнiсть земельних дiлянок громадянам для ведения особистого селянського господарства 03.12.2021
428 Про надания дозволу на розробку проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в приватну власнiсть rромадянам 03.12.2021
429 Про затвердження проектiв землеустрою та передачу в приватну власнiсть земельних дiлянок головi та членам фермерського господарства «Стас» 03.12.2021
430 Про затвердження проектiв землеустрою та передачу в приватну власнiсть земельних дiлянок громадинам для ведения фермерського господарства 03.12.2021
431 Про надания дозволу на розробку проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в оренду ПрАТ «Кiровоградобленерго» 03.12.2021
432 Про затвердження технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу та об'єднання земельних дiлянок 03.12.2021
433 Про передачу земельннх дiлянок в оренду 03.12.2021
434 Про внесения змiн до договору оренди земельної дiлянки iз ФОП Шовкуном В.В. 03.12.2021
435 Про надания згоди на одержання в комунальну власнiсть земельної дiлянкн площею 2,000 га з кадастровим номером: 3523883400:02:000:3068 03.12.2021
436 Про затвердження проектiв землеустрою щодо вiдведення та передачу земельних дiлянок в оренду ПрАТ «Кiровоградобленерго» 03.12.2021
437 Про затвердження технiчної документацiї по нормативнiй rрошовiй оцiнцi земельної дiлянки площею 5,4807 ra, кадастровий номер: 3523810100:02:000:9045 03.12.2021
438 Про поновлення договору оренди землi в комплексi з розташованим на нiй водним об'єктом з громадянином Кавуном Олегом Володимировичем 03.12.2021
439 Про надання зrоди на передачу в суборенду земельних дiлянок 03.12.2021
440 Про надання в оренду земельної дiлянки СТОВ «Степове» 03.12.2021
441 Про надания в оренду земельної дiлянки ФОП Пивоварчук Наталiї Вiкторiвнi 03.12.2021
442 Про надания в оренду земельних дiлянок громадянцi Муравйовiй Ганнi Антонiвнi 03.12.2021
443 Про надания дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо подiлу земельної дiлянки ТОВ «Агро -Рось» 03.12.2021
444 Про затвердження проекту землеустрою та передачу в приватну власнiсть земельної дiлянки громадянину Давиду Вiктору Володимировичу 03.12.2021
445 Про надания дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки в оренду громадянину Барбою Володимиру Миколайовичу 03.12.2021
446 Про надания дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки в оренду громадянцi Євтушок Haдiї Костянтинiвнi 03.12.2021
447 Про надания дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земельної дiлянки в оренду громадянцi Бойко Людмилi Степанiвнi 03.12.2021
448 Про надання дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельної дiлянки в натурi (на мiсцевостi) громадянину Скиданову Василю Миколайовичу 03.12.2021
449 Про надания дозволу на виготовлення технiчної документацiї iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноi дiлянки в натурi (на мiсцевостi) громадянину Бутовському Вiктору Олександровичу 03.12.2021
450 Про надания дозволу на розробку проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в приватну власнiсть громадянам для ведения фермерського господарства 03.12.2021
451 Про надания дозволу на розробку проектiв землеустрою щодо вiдведення земельних дiлянок в приватну власнiсть громадинам для ведения фермерського господарства 03.12.2021
452 Про внесения змiн до окремих рiшень мiської ради 03.12.2021
453 Про вiдмову в наданнi дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення у власнiсть земельноi дiлянки 03.12.2021

Поділитися: