Про проведення конкурсу щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території м. Новомиргород

26.01.2022

Про проведення конкурсу щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території м. Новомиргород

Відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 року № 150, виконавчий комітет Новомиргородської міської ради оголошує конкурс щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території м.Новомиргорода.

Найменування, місце знаходження організатора конкурсу

Виконавчий комітет Новомиргородської міської ради

26001, вул. Соборності, 227/7, м. Новомиргород, Кіровоградської області

Прізвище та посада, номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу

Кирилюк Олександр Васильович – начальник відділу містобудування, архітектури, будівництва, житлово –комунального господарства та цивільного захисту міської ради.

тел. 0977868762

Найменування об'єкта конкурсу чи перелік об'єктів конкурсу

Багатоквартирні будинки, які перебувають на балансі комунального підприємства «Комунальник – 2016»

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

  1. Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу - кількість балів 50.
  2. Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою кількість - балів 10.
  3. Наявність персоналу, що відповідає 10 кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) кількість - балів 10.
  4. Фінансова спроможність учасника конкурсу кількість - балів 20.
  5. Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства кількість - балів 10.

Разом 100 балів.

Вимоги до конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасником для їх оцінювання

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

- фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта;

- юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

- статут (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) суб’єкта господарювання; свідоцтво про державну реєстрацію; свідоцтво платника податку або про спалу єдиного податку;

- ціна послуги, що включає витрати відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу;

- довідка що містить інформацію про рівень забезпеченості матеріально-технічною базою;

- довідка про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід для виконання робіт (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців),

- довідка про підтвердження фінансової спроможності;

- інформація про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, копії договорів про надання аналогічних послуг.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо). У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо

Спосіб, місце та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою на адресу організатора. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали. Кінцевий термін подання конкурсної пропозиції: не раніше, як 30 днів з дня опублікування на офіційному веб - сайті міської ради повідомлення про проведення конкурсу

Місце, часта дата розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

26001, Кіровоградська область, Новомиргород, вул. Соборності, 227/7.

40 днів з дня опублікування на офіційному веб - сайті міської ради про проведення конкурсу