Інформаційне повідомлення РВ ФДМ України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

30.11.2021

Про продаж об’єкта державної власності – нежитлове приміщення, вбудоване в житловий будинок, загальною площею 76,7 кв. м, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4, та перебуває на балансі Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 20632802)

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: нежитлове приміщення, вбудоване в житловий будинок, загальною площею 76,7 кв. м

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 20632802) адреса: м. Кропивницький,
вул. Соборна, 7А, телефон (0522)330452.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташу-вання

Зага-льна площа, м кв.

Реєстраційний номер

Функ-ціональне викори-стання

Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник

Нежитло-ве примі-щення, вбудова-не в жит-ловий будинок, загаль-ною площею 76,7 кв. м

Кірово-градська обл.,
м. Ново-миргород,
вул. Лесі Українки, 36/4

76,7

2267853635238

501 - Об'єк-ти для забезпече-ння фінан-сової діяль-ності, кре-дитування, страхуван-ня та пен-сійного за-безпечення

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, №240227432 від 13.01.2021

Державна, Пенсійний фонд України,

(код за ЄДРПОУ 00035323)

Опис об`єкта - нежитлове приміщення, загальною площею 76,7 кв. м, розташоване на другому поверсі п`ятиповерхового житлового будинку. Рік побудови - 1986. Стіни та перегородки - цегляні; міжповерхові перекриття - з/б плити. Наявні централізоване водопостачання, водовідведення та електропостачання. Приміщення від`єднано від загальної внутрішньобудинкової системи газопостачання.

Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, відсутні.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 24 грудня 2021 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація об’єкта державної власності – нежитлове приміщення, вбудоване в житловий будинок, загальною площею 76,7 кв. м, що розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4, та перебуває на балансі Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 20632802) (далі – об`єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №432 (із змінами).

Покупець об`єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 361 596,31 грн (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 180 798,16 грн (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 180 798,16 грн (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 36 159,63 грн (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 18 079,82 грн (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18 079,82 грн (без урахування ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.

4) Додаткова інформація.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об`єкт приватизації).

Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування об`єкта приватизації: Кіровоградська обл., м. Новомиргород,
вул. Лесі Українки, 36/4.

Контактна особа: представник балансоутримувача – Костюкова Олена Валентинівна, телефон 0502520570, адреса електронної пошти: gu@kr.pfu.gov.ua.

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.

Представник організатора аукціону - Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях: м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2. Час роботи: понеділок – четверг з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45.

Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок
(0522) 332400, 332579; адреса електронної пошти:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 16.11.2021 № 12/01-277.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2020-04-14-000002-2

Період між аукціонами:

- аукціон без умов - аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;

- аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для :

- аукціону без умов – 3 615,96 грн;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 1 807,98 грн;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 807,98 грн.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2