Інформаційне повідомлення - про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель

02.11.2021

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж обєкта малої приватизаціїокремого майнакомплексу будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області
(код ЄДРПОУ 02360926)

  1. Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об`єкта приватизації: комплекс будівель.

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новомиргородський район,
м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926), адреса: м. Кропивницький,
вул. Соборна, 7А, телефони (0522)333240, (0522) 333264.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташу-вання

Загаль-на площа, м кв.

Реєстраційний номер

Функціо-нальне викорис-тання

Підстава виникнення права власності

Форма влас-ності та власник

Комплекс будівель

Кіровоградська обл., Новомир-городський р-н,

м. Новомир-город, вул. Соборності (Леніна), 302.

344,4

1394616735238

1220.1 Будівлі органів держав-ного та місцевого управ-ління

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №147329040 від 29.11.2018

Державна, Державна служба статисти-ки України, (код ЄДРПОУ 37507880)

До складу об`єкта приватизації входять: окремо розташована одноповерхова адміністративна будівля (літ. А) та гараж (літ. Б) загальною площею 344,4 кв.м. Рік
побудови
- 1952.

Адміністративна будівля (літ. А) загальна площа приміщень - 251,4 кв.м. Фундаменти - бутові; стіни дерев`яно - мазані, обкладені цеглою; перекриття та покриття - дерев`яно - балочне; покрівля із азбоцементних листів. Водопостачання, каналізація, газопостачання - відсутні. Наявне електропостачання. Фізичний стан - незадовільний.

Гараж (літ. Б) - окремо розташована одноповерхова будівля, фундаменти - з цегляним цоколем, стіни та перегородки - цегляні; покрівля із азбоцементних листів, підлога бетонна. Наявне електропостачання. Фізичний стан - задовільний.

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа, земель-ної ділянки (га)

Кадастровий номер

Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності,

підстава на право користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження

Земе-льна ділянка

Кіровоград-ська обл., Новомиргородський р-н,

м. Новомирго-род, вул. Соборності (Леніна), 302.

0,1311

3523810100:50:021:0006

для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

Комунальна, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.10.2020 №НВ-3511904072020; відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.

Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, відсутні.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: 26 листопада 2021 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район,
м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926) (далі – об`єкт приватизації), здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону з умовами – 534 800,00 грн (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 267 400,00 грн (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - 267 400,00 грн (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону з умовами – 53 480,00 грн (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 26 740,00 грн (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 26 740,00 грн (без урахування ПДВ).

Розмір реєстраційного внеску: 1 200,00 грн.

Умови продажу:

Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуг, наданих суб’єктами оціночної діяльності, що були залучені для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) у сумі 8 240,00 грн (вісім тисяч двісті сорок гривень 00 копійок), без ПДВ.

4) Додаткова інформація.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти.

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

в національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об`єкт приватизації).

Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування об`єкта приватизації: Кіровоградська обл., Новомиргородський район,
м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302.

Контактна особа: представник балансоутримувача - Скріпнік Павло Всеволодович, телефон (050)321-8-555, адреса електронної пошти: gus@kr.ukrstat.gov.ua.

Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html.

Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2.

Час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45.

Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок
(0522) 332400, 332579; адреса електронної пошти:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 19.10.2021 №12/01-247.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-01-03-000002-1.

Період між аукціонами:

- аукціон з умовами - аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;

- аукціон із зниженням стартової ціни - аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.

Крок аукціону для:

- аукціону з умовами – 5 348,00 грн;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 2 674,00 грн;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 674,00 грн.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2