Інформаційне повідомлення

13.03.2024

Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об`єкта малої приватизації – окремого майна – гаража загальною площею 23,2 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл.,

Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Соборності, гараж 112а

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною площею 23,2 кв.м (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новоукраїнський (Новомиргородський)* р-н, м. Новомиргород, вул. Соборності, гараж 112а.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Кіровоградський обласний центр зайнятості (код за ЄДРПОУ 02771569), адреса: 25015, м. Кропивницький, вул. Леоніда Куценка, 12, телефон (044)244-94-92.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа,

(кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо

нальне викорис

тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник/ орган управління

Гараж загальною площею

23,2 кв.м

Кіровоградська обл., Новоукраїнський (Новомиргоро-дський)* р-н, м.Новомиргород, вул. Соборності, гараж 112а

23,2

1916313035238

1242.1 Гаражі наземні

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.11.2022, індексний номер 314037354

Державна.

Міністерство економіки України (код за ЄДРПОУ 37508596)

*згідно з постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» Новомиргородський район ліквідовано та утворено Новоукраїнський район у складі, в тому числі, територій Новомиргородської селищної територіальної громади.

Об’єкт приватизаціїгараж загальною площею 23,2 кв.м (рік побудови – 1994; фундамент – з/б блоки; стіни – з/б плити; покрівля – з/б плити; підлога – залізобетонна).

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земель-ної ділянки

(га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначе-ння земельної

ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

Земельна ділянка

Кіровоградсь- ка обл., Новоукраїнський (Новомиргоро-дський)* р-н, м.Новомиргород, вул. Соборності (Леніна)**, земельна ділянка 112

0,0024

3523810100:50:087:0016

Для будівниц-тва та обслуго-вування будівель органів держав-ної влади та місцевого самовря-дування

Державна.

Власник:

Новомиргородська районна державна адміністрація

(код за ЄДРПОУ 04055096).

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.12.2018, індексний номер
147716579.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

від 20.08.2018,

номер НВ-3505972932018.

Право постійного користування.

Правокористувач: Кіровоградський обласний центр зайнятості.

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані

** згідно з Розпорядженням Новомиргородського голови Кіровоградської області від 19.02.2016 №47 «Про перейменування вулиць м.Новомиргорода та с.Лікареве» вулицю Леніна перейменовано на вулицю Соборності.

Станом на 01.02.2024 Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: _4__ ___квітня____ 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Обєкта приватизації здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу обєктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 382,68 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 191,34 гривня (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 191,34 гривня (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами))
191,34
гривня (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 76,54 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 38,27 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 38,27 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 38,27 гривень (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок:UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – гараж загальною площею 23,2 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Соборності, гараж 112а.

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ: 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Соборності, гараж 112а, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – начальник Новомиргородського відділу Новоукраїнської філії Кіровоградського обласного центру зайнятості – Сула Юрій Анатолійович, телефон +38 (095) 230 30 24, адреса електронної пошти: 1104@rcz.kocz.gov.ua.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа: Медведєва Юлія Василівна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.03.2024 № 12/01-73.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20240118-35161.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов 3,83 гривні;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 1,91 гривня;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1,91 гривня;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1,91 гривня.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

____________________________________________________

Поділитися: